Courses

Find out how we can help provide your pupils with courses in the following topics

Healthy-Lifestyles-Show-Categories-WEBSITELife Skills (Personal Social Development)

These important life skills courses include healthy eating, nutrition and exercise, safety in the home, cookery skills and dealing with change. We offer a range of motivational, interactive courses to cover these subject areas in or out of the classroom.

Working-Ways-Attitude-Fitting-In-WEBSITEEmployability

Vital skills needed for employment can be taught at any age. This series of courses not only support CV writing and interview skills but also touch upon motivational skills, communication techniques and attitude, introducing the concept and understanding of the working ethos. Some of the courses are also ideal for use with parental engagement, encouraging parents to learn skills to help them with work, alongside their children.

Compliance

To support the employability range of courses, the compliance suite covers workplace essentials including health & safety basics, fire safety, display screen regulations and manual handling. Older students can even benefit from attaining the HABC Foundation Food Safety certificate, allowing them to officially handle food safely in the workplace, ideal for their work placements or work experience.

Excel-2010-Applying-Formulas-WEBSITEComputer Skills

This range of courses can take computer skills to the next level and focus on a wide variety of subjects from specific software packages such as PowerPoint, Word, Outlook and Excel, to improving typing skills.  Courses include full underpinning knowledge for the ECDL qualification and bite size refreshers.


Language-Welsh-Bore-da-WEBSITE-(1)Languages

Bite size language courses are available in more than 100 languages and range from basic through to business levels.

The courses encourage independent learning, include speaking and listening practice and have interactive games and quizzes to test progress. These could be used as part of the Welsh Baccalaureate delivery.


Cash-Crescent-ipad-Messy-Darren-DDs-WEBSITE1English & maths

Our English and maths resources support the interactive delivery of what can sometimes be difficult subjects to grasp. Through our courses, apps and games, pupils can practice their skills and reinforce their knowledge in a fun, engaging way.

 

Dyma’r meysydd allweddol mae learndirect yn rhoi sylw iddynt:

Sgiliau Bywyd (Datblygiad Cymdeithasol Personol)
Mae’r cyrsiau Sgiliau Bywyd pwysig hyn yn cynnwys bwyta’n iach, maeth ac ymarfer corff, diogelwch yn y cartref, gallu ariannol, sgiliau coginio ac ymdopi â newid. Mae learndirect yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau ysgogol, rhyngweithiol i ymdrin â’r meysydd pwnc hyn yn yr ystafell ddosbarth a thu hwnt.

Cyflogadwyedd
Gall pobl o bob oed ddysgu’r sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar gyfer cyflogaeth. Mae’r gyfres hon o gyrsiau’n canolbwyntio ar sgiliau ysgrifennu CV a chyfweld, ond hefyd yn crybwyll sgiliau ysgogi technegau cyfathrebu ac agwedd. Cwrs hanfodol i unrhyw unigolyn ifanc!

Sgiliau Cyfrifiadurol
Gall y casgliad hwn o gyrsiau ddatblygu sgiliau cyfrifiadurol i’r lefel nesaf a chanolbwyntio ar bob math o bynciau, yn amrywio o becynnau meddalwedd penodol fel PowerPoint, Word ac Excel i wella sgiliau teipio a darparu’r wybodaeth sydd ei hangen i fod yn Hyrwyddwr Digidol hyd yn oed.

Ieithoedd
Mae cyrsiau iaith mewn unedau byr ar gael mewn dros 100 o ieithoedd, yn amrywio o gyrsiau sylfaenol i gyrsiau lefel busnes. Gellid defnyddio’r rhain fel rhan o ddarpariaeth Bagloriaeth Cymru.

Saesneg a Mathemateg
Mae ein hadnoddau Saesneg a Mathemateg yn cefnogi darpariaeth ryngweithiol pynciau sy’n gallu bod yn anodd eu deall weithiau. Trwy ein cyrsiau, ein apps a’n gemau, gall disgyblion ymarfer eu sgiliau ac atgyfnerthu eu gwybodaeth mewn ffordd ddifyr a chynhwysol.